Giới thiệu Spurs Marine

Hệ thống cắt lưới SPURS bảo vệ tàu tránh những thiệt hại đã được phát triển từ năm 1981.Được đặt trên tàu Tuần Duyên Hoa Kỳ, tàu Hải quân Hoa Kỳ, tàu Tuần Duyên Canada, tàu Hải quân Hoàng gia Anh, tàu Tuần Duyên Anh, tàu Hoa tiêu, và trên hơn 100,000  tàu thương mại và giải trí toàn cầu. Gồm 2 loại sau:

Hệ thống được gắn trên trục chân vịt. Sử dụng cho trục có kích thước từ 3/4” đến 10” (20mm-255mm)

thiết bị cắt lưới 1

Hệ thống được lắp trên mặt dẫn động của chân vịt. Dùng cho chân vịt có kích thước ống bao từ 12” trở lên ( 300mm+)

adad

 

Tài liệu tham khảo
This entry was posted in . Bookmark the permalink.